CONTACT US
CONTACT

US

FIND HAIXU

SUNSHINE MA
EMAIL:sales@zzhaixu.cn

ĐT:+86-371-60305639

FAX:+86-371-60305637
MP/Wechat/Whatsapp:+86-15838373120

Văn phòng THÊM: Phòng 1903, Yaxing Times Plaza, Songshan Road, Erqi District, Zhengzhou City, Henan Province, China

Cơ sở vật chất THÊM : Khu vực lưu trữ Jinda, quận Liên Vân, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Get In Touch

Scroll to Top